ยกระดับ SMEs ระยอง สู่ความยั่งยืน เปิดตัวแบรนด์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา

by Kodangkhao

วันที่ 22 ก.ย.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ยกระดับ SMEs ระยอง สู่ความยั่งยืน” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง มีนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง นางสาวศันสนีย์ เจริญรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง และภาคเอกชน ร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการเปิดตัวแบรนด์ “พารารักษา” อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และความเป็นมาของแบรนด์ “ไก่กา” (KaiKa) และ “พารารักษา” (Pararaksa) ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง โดยการยกระดับ SMEs ระยองดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่ายด้วย พบว่าสินค้าที่ผลิตออกมา ประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับ SMEs ระยอง สู่ความยั่งยืน”ดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปนำเสนอแบรนด์ ไวรัลคลิป เซลเพจ และสื่อออนไลน์ Tiktok รวมถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระยอง และประเทศไทย

ด้านนางสาวศันสนีย์ เจริญรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง กล่าวว่า แผนการตลาด และงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคลังจังหวัดระยอง และหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยผลักดันโดยทางกลุ่มวิสาหกิจบ้านเนินสว่าง ตั้งเป้าวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และตั้งเป้ารายได้ปีนี้อยู่ที่ 40 ล้านบาท หากทำได้บ้านเนินสว่าง จะเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ทำให้เกษตรกรชาวยางไม่ต้องไปประท้วงเรื่องราคายางตกต่ำ โดยสามารถแปรรูป และหาตลาดจำหน่ายเองได้ สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More