ด.ร.สาธิต ให้เกียรติเป็นประธานโครงการรวมพลังสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Youth Power Can Do

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ย. 65 ที่โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Youth Power Can Do พลังเยาวชนระยองรักสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง นักเรียน คณะครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายในงานมีการะดมความคิดจากแกนนำเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละอำเภอ มาร่วมกันคิดถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของระยอง และวางแผนแนวทางการแก้ไข และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ และมอบสัตยาบันพลังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทางจังหวัด และการออกบูทแสดงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเดินรณรงค์ เพื่อกระตุ้นสังคมให้ช่วยกันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วย

น.ส.พัชมน สกุลเชื้อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ได้ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดให้ดีขึ้น.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More