ททท.ประชุมร่วมกับเมืองพัทยาหารือแนวทางบูรณาการ การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยา

by Kodangkhao

ที่ ร้านอาหาร Surf and Turf พัทยานายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นาย อัครวิทย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยา โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดทำแนวทางการสื่อสารการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้แนวคิด “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ไปยังนักท่องเที่ยว อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

เพื่อหารือแนวทางบูรณาการการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพัทยาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสื่อสาร การตลาด (Mass Communication) ของ ททท. ต่อไป..

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More