จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

by Kodangkhao

สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก มุ่งส่งเสริม(วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 ชลบุรี ภาครัฐ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพดีเด่น และหน่วยงานความปลอดภัยดีเด่น การสัมมนา และอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน การสาธิตเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย มีบูธนิทรรศการ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยมาแสดงให้ได้รับความรู้กันด้วย

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งทราบทิศทาง และความเคลื่อนไหวของการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับประเทศ และระดับสากล อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More