จังหวัดตราด : ตักบาตรเทโว ออกพรรษา 2 แผ่นดิน สีสันชายแดนบ้านหาดเล็ก ทั้งชาวไทยและกัมพูชา

by Kodangkhao

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก)ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โพระอาจารย์วันชัย จิตุคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกษมสีมาราม จัดพิธีตักบาตรเทโว 2 แผ่นดิน ขึ้น โดยมี ร.อ.รัฐนันท์ ศรีโย รอง ผบ.ฉก.นย.182 ฐานเขาวงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายวิชัย กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.หาดเล็ก

การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเพื่อนบ้าน ในแต่ละปีมีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ร่วมตักบาตรเทโวโร พร้อมชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันนําข้าวสารอาหารแห้ง มาตัดบาตร เสริมบารมี ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน และเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเกิดศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง

ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นจำนวนมากโดยในประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล รับศีล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 8 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่พุทธศาสนิกชนได้จัดเตรียมมารอใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ทำสืบทอดกันต่อกันมาแต่ช้านาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการตักบาตรที่ชาวพุทธกระทำสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เทโวโรหณะ หมายถึง การเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน ครั้นออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์

โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะนคร ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น กล่าวกันว่าในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ เทวดา มนุษย์ และสัตย์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วันพระเจ้าเปิดโลก”คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์ เป็นวันทำบุญตักบาตรเทโวนั้นเอง

ธนเดช เดชะเทศ , พูลศํกดิ์ บุญลอย : รายงาน
จังหวัดตราด

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More