ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พบปะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ประกาศขับเคลื่อนการศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบบริบทการพัฒนาจังหวัด ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนองค์กรที่สนับการศึกษาในจังหวัดระยอง จำนวน 700 คน โดยในงานมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ในฐานะประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง(RILA) ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระยองจังหวัดจัดการศึกษาเชิงพื้นที่””ระยอง เมืองแห่งการเรียนรู้””ระยองเมืองแห่งสุขภาะ สู่ระยองเมืองน่าอยู่”รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ”วาระจังหวัดจัดการศึกษา เพื่อสร้างระยองเป็นเมืองน่าอยู่”ด้วย

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 3 จังหวัดพื้นที่ EEC ที่จะรองรับการพัฒนาให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่จะต้องมีการเตรียมโครงการพื้นฐานและกำลังคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ทุกมิติ และรับทราบในเบื้องต้นว่าจังหวัดระยอง ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีทิศทางการพัฒนาให้ไปพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ.2566-2570) จึงได้มีการพบปะกับบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดระยองดังกล่าวขึ้น พร้อมกับประกาศให้การจัดการศึกษาเป็นวาระของจังหวัด ที่ทุกหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องจัดการศึกษา เพื่อตอบบริบทการพัฒนาจังหวัดระยองให้มีศักยภาพการแข่งขัน และเป็นเมืองน่าอยู่ในระดับภูมิภาค

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า เป้าหมายการศึกษาคือ ให้ลูกหลานจบการศึกษาแล้วมีงานทำ ขอฝากความหวังไว้กับครู และผู้บริหารทุกคน ที่จะต้องช่วยกันในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง ในรูปแบบเฉพาะบริบทของระยอง ตอบโจทย์สถานประกอบการ

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การพบปะวันนี้เป็นเวทีที่จะขับเคลื่อนปัญหาสำคัญของระยอง ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาต้องมีโมเดลที่สำคัญ สร้างเด็กระยองทุกช่วงวัย ให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอีก 20-30 ปีข้างหน้า ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกคนต้องช่วยกัน และเข้าใจระบบการศึกษาที่เป็นบริบทของระยองอย่างถ่องแท้ คนระยอง จะต้องได้ประโยชน์จากการทำพื้นที่การศึกษาผ่านระบบไรร่า(RILA) และหลักสูตร Rayong Macro ที่เป็นบริบทของระยอง.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More