“นิพนธ์” ขนทีมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เข้าเยี่ยมชม Future Tales Lab by QCDC บน True Digital Park เพื่อร่วมมือและแสวงหานโยบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย

by Kodangkhao

วันที่ 18 ต.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะจัดทำนโยบายพรรคฯ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชม FutureTales Lab by QCDC บน True Digital Park สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ เพื่อร่วมมือและแสวงหานโยบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงบนโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพราะด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อตอบสนองต้องการของมนุษย์ เช่น นวัตกรรมการสื่อสาร 5G/6G ที่การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมาก รวมทั้งเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI และนวัตกรรมใหม่อื่นๆอีกมาก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกก็ได้ให้ความสำคัญ ทั้งการสร้างเมือง zero carbon การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯเป็นสิ่งที่รัฐบาลประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญอย่างมากในการดำเนินนโยบายของรัฐที่ต้องมีความสอดคล้องกัน

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า การมาในวันนี้จะเป็นการเติมเต็มส่วนของคณะจัดทำนโยบายพรรคที่จะได้นำข้อมูลการพัฒนาไปปรับเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของแผนนโยบายการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาเมืองรองรับด้านเทคโนโลยีและจัดการสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบของเมืองและมหานครสมัยใหม่เพื่อนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในยุคการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับแผนประเทศไทยให้ก้าวทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More