ซาบีน่า จับมือ 3 พันธมิตร ส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

by Kodangkhao

โรคมะเร็ง จากข้อมูลในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 18,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 49 คนต่อวัน ซึ่งแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยเมื่อพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเต้านม จะรู้สึกท้อแท้และต้องการกำลังใจ หลังการรักษาอาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการผ่าตัดเต้านม ด้วยเหตุนี้ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า”

จึงเป็นจุดเริ่มต้นริเริ่มโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจ และสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเต้านม รวมถึงระดมพลังการช่วยเหลือจากผู้มีจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมจัด กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดเต้านมและสูญเสียดวามมั่นใจหลังจากรับการรักษา “ซาบีน่า” ได้สานต่อโดรงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เชิญชวนและเปิดรับจิตอาสาทั่วประเทศ ที่สนใจเย็บเต้านมเทียม และส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยจิตอาสาสามารถติดต่อขออุปกรณ์เย็บเต้า (Sewing Set) ได้ตลอดทั้งปี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มุ่งหวังให้พนักงานหรือบุคลากรได้ร่วมเป็นจิตอาสาร่วมทำความดี จึงจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมภายในองค์กร เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

และในปีนี้เป็นปีที่ 16 SABINA Sewing Cup Sewing Heart ยังคงสานต่อ ภายใต้คอนเซปท์ “เย็บด้วยมือส่งต่อด้วยใจ” โดยในปีนี้ทางซาบีน่าตั้งเป้าหมาย ระดมจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียมที่จำนวน 35,000 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 3 แห่ง ได้แก่ ห้างสรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทล, บริษัทพีที่ที่ โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมจิตอาสาร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วย โดยจัดกิจกรรมรวมเหล่าจิตอาสาในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง

ภายในงานมีกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้มีจิตอาสา โดยมี SABINA Sewing Crew ดอยให้คำแนะนำและสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียม พร้อมกับกิจกรรมภายในงานที่ให้จิตอาสาได้ร่วมโพสท์ภาพ และเขียนข้อความให้กำลังใจ ภายใต้คอนเซปท์ “เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ” จากผู้ให้…ถึงผู้รับ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม Breast Cancer Check Up มุมสอนวิธีดลำตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลศรีระยอง คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด มีการพูดคุยให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ภายใต้คอนเซปท์ “จากผู้ให้…ถึงผู้รับ”

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) “ซาบีน่า ในฐานะผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสรีระของคุณสุภาพสตรี ปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ให้สุภาพสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมให้ปรับตัว ปรับสมดุล มีกำลังใจ ฝ่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญกับโรคและการรักษาให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงจัดทำเต้านมเทียมเพื่อเติมเต็มความมั่นใจให้กับสุภาพสตรีหลังการผ่าตัดเต้านมทั่วประเทศโดยปีที่ 16 นี้ ได้มีกลุ่ม 3 พันธมิตรหลัก ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญและตั้งใจมอบความห่วงใยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “เป็นกิจกรรมที่ดีที่รวบรวมจิตอาสามาร่วมกันส่งต่อความ ห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เค้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เต้านมเทียมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นประโยชน์ในแง่ของสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติด้วยค่ะ”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสั้น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล”สำหรับผู้ป่วย การใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เป็นเรื่องที่ผู้หญิงให้ความสำคัญ นอกจากเต้านมเทียมแล้วชุดชั้นในที่ดีจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และเติมความมั่นใจให้กับสุภาพสตรีมากขึ้นด้วย มาร่วมกันคืนความสุขให้กับผู้ป่วยร่วมกัน” บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “เพื่อส่งต่อความห่วงใย KERRY จึงขอเป็นไม้ต่อสุดท้ายในการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจิตอาสาที่อยากร่วมกิจกรรม ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ผ่านการจัดส่งอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียมให้ถึงมือจิตอาสาทั่วประเทศ”

ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 จิตอาสาสามารถติดต่อขอรับชุดเย็บเต้านมเทียม ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่
1.เคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ
2.ซาบีน่าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ
3.ขอรับทางออนไลน์ผ่านทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน่าจะจัดส่งอุปกรณ์เย็บให้ทางไปรษณีย์ฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่ประสงค์อยากติดต่อขอรับเต้านมเทียมเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียม ได้ผ่านเคาน็เตอร์ซาบีน่ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ผ่าน Sabina Call Center โทร. 02-422-9430 หรือติดต่อผ่านทาง Line@ : @SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน่าจะจัดส่งเต้านมเทียมให้ถึงมือผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More