การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ต้อนรับ นทท. ช่วง High Season

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 พ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จ.ระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ซึ่งจ.ระยอง เป็นหนึ่งใน4จังหวัด ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิด จาก โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพ

ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมอบรมฯ โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ นส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้การต้อนรับ พร้อมถ่ายทอดสดในรูปแบบ Live Streaming ไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมในอีก 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โลกและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ควบคู่ไปกับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High value and sustainability) ททท. จึงได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565

เพื่อยกระดับบุคลากรการท่องเที่ยวไทยให้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS สู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องเป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 2,500 คน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

นอกจากโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ททท. ยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ตอกย้ำแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS 2021 กิจกรรม AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2022 กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2565 กิจกรรมประดับไฟ
“Vivid Chao Phraya” เพื่อต้อนรับคณะผู้นำ APEC กิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2023 กิจกรรมภายใต้โครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อเร่งพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ภายในปี 2566 ให้กลับมาฟื้นตัวร้อยละ 80 ของปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืน” สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ. 2566–2570

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More