ระยอง – อบต.ตะพง รณรงค์ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งเป้าเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 30 พ.ย.ที่สนามกีฬาตลาดกลางผลไม้ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญกายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ตะพง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง มีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอนิคมพัฒนา นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง นำส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มวลชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานได้มีการรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของ ผวจ.ระยอง การแสดงบนเวที และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดด้วย

นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ยาเสพติดที่แพร่ระบาดและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนและประชาชนหลงผิดเข้าสู่วงจรการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตของชาติส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนำมาซึ่งความรุนแรงต่อครอบครัวและอาชญากรรมในสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติ โดยให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน จึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหายาเสพติด และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่คนในชุมชน และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วย

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้มีการดำเนินการจัดการยาเสพติดที่ขั้นเด็ดขาดตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็น 2 มิติ มิติแรกคือ พัฒนา ฟื้นฟู โดยฝ่ายปกครองและสาธารณสุข มิติที่ 2 คือ การปราบปรามโดยใช้ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ กอ.รมน.และมิติที่ 3 คือ การปราบยาเสพติดโดยใช้ยุทธวิธีแบบใต้ดิน ดำเนินการโดย ผวจ.ระยอง ตำรวจ และ กอ.รมน.ดำเนินการร่วมกัน โดยประกาศเป็นวาระเร่งด่วนและให้จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทยเป็นจังหวัดแรกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งจะใช้วิธีกดดัน และมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ายาเสพติดไม่ให้อยู่ในพื้นที่ ส่วนการลงโทษจะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคม ตั้งเป้าต้องเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More