กลุ่ม ปตท.ระยอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว ฟื้นฟูท้องทะเลไทย

by Kodangkhao

กลุ่ม ปตท.ระยอง จับมือกลุ่มประมง และภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 2,150,900 ตัว เพื่อฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศใน
ท้องทะเลไทย

วันที่  15 ธันวาคม 2565 ที่กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน อำเภอเมือง ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดโครงการ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง ปีที่ 20 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง อ.บ้านฉางสามัคคี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรม

นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 256 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของจังหวัดระของ ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และ เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มประมง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ลูกไรปู จำนวน 1,500,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว กุ้งทะเล จำนวน 150,000 ตัว ลูกปลากะพงขาว 650 ตัว พ่อปูแม่ปู จำนวน 250 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวนทั้งสิ้น 2,150,900 ตัวนายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า ใครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงเป็นการแสดงเจตจำนงอันดีในการ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และเป็นการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ นี้ มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงที่ประกอบอาชีพในพื้นที่

ซึ่งนับได้ว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนรวมถึงภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More