ตราด – เกาะหมากไม่เอาเซเว่น เที่ยวเกาะหมากชวนช็อปมินิมาร์ทชาวเกาะมีมากกว่า 10 แห่ง

by Kodangkhao

วันที่ 14 ม.ค. 66 นายนล สุวัจนานนท์ นายก อบต.เกาะหมาก เปิดเผยถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไย และชาวต่างประเทศว่า มาท่องเทีย่วเกาะหมากปัจจุบันได้รับความสะดวก สบายมากขึ้น เนื่องจากอบต.เกาะหมากส่งเสริมให้ชาวเกาะหมกาหันมาทำธุรกิจเปิดร้านโชว์ห่วย จำหน่ายสินค้า ของกิน ของใช้ เหมือนร้านเซเว่นอีเลเว่น ในตัวเมือง โดยมีชาวบ้านเปิดร้านจำหน่ายสินค้ากันมากกว่า 10 ร้าน กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วเกาะอาทิ มินิมาร์ท ร้านยายมิตร ร้านน้าหน่อย ร้านเกาะหมากมินิมาร์ท เป็นต้น นอกจากเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแล้ว ยังถือเป็นการกระจายรายได้สูชาวบ้าน ชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย

นายก อบต.เกาะหมาก บอกว่าหลังคลี่คลายปัญหาโควิด 19 แล้ว เกาะหมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็ฯจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆจะมีนักท่องเทีย่วชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวกันครั้งละกว่า 1- 2 สัปดาห์ โดยนักท่องเที่ยวจะอาศัยซื้อสินค้าต่างๆจากร้านโชว์ห่วย มินิมาร์ทใกล้ที่พัก ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะหมาก ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะหมากมากขึ้น นายกอบต.เกาะหมาก บอกว่าเป็นมติของชาวเกาะหมากที่ไม่เห็นด้วยกับการให้นายทุนมาเปิดร้านสะดวกซื้อ เพราะต้องการให้ชาวเกาะหมากหันมาทำธุรกิจนี้เพื่อให้มีรายได้กระจายสู่ชุมชนด้วย อบต.เกาะหมาก รวมทั้งผู้นำชุมชนเกาะหมากจึงสนับสนุนให้ชาวเกาะหมากหันมาเปิดร้านมินิมาร์ท และจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งของกิน ของใช้ ที่มีทุกอย่างแบบเดียวกับร้านสะดวกซื้อ

ขณะชาวบ้านที่หันมาเปิดร้านมินิมาร์ท บอกว่าลงทุนเปิดร้านต้องขออนุญาต อบต.ในการก่อสร้างอาคาร และหาทุนมาดำเนินกิจการ โดยเปิดร้านขายสินค้าทุกอย่างแบบร้านสะดวกซื้อ ส่วนราคาสินค้าบวกค่าขนส่งบ้างเล็กน้อย และทุกร้านจะจำหน่ายสินค้าราคาเดียวกัน เพื่อไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เจ้าของร้านมินิมาร์ท ยังบอกด้วยว่า เปิดร้านมาหลายปี มีลูกค้าประจำเป็นชาวต่างชาติ บางครั้งมาตัวเปล่ซื้อสินค้าติดเงินไว้ก่อน ก่อนเดินทางกลับมาจ่ายตามหลัง ขณะชาวเกาะหมกาด้วยกันยังใช้วิถีเดิม คือซื้อเซ็นไว้ก่อน จ่ายทีหลัง เพราะคนเกาะหมกาด้วยกัน เชื่อใจกัน และสิ่งสำคัญบนเกาะหมากไม่มีปัญหาขโมย สังคมเกาะหมกายังอบอุ่นเหมือนเดิม จึงฝากถึงนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเกาะหมาก สะดวกสบายมากขึ้นเหมือนอยู่ในตัวเมือง

 

พูลศักดิ์ บุญลอย , ศิวพงศ์ บุญลอย : รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More