วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เป็นเจ้าภาพประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.นิรุตต์ บุตรแสนดี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดฯ มีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมอุตสาหกรรมระยอง นำผู้บริหาร ครูและนักศึกษา 1,500 คน ร่วมงานฯ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด 12 แห่ง และมีสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 56 สถานศึกษา เข้าประกวดด้วย มีประเภทการแข่งขัน 6 ประเภท มีสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 137 ผลงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง เยาวชนอาชีวศึกษาในการพัฒนาให้เป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน ให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะ และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงด้วย.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More