กอ.รมน.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน สาธิตการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมทำความดี

by Kodangkhao

วันที่ 18 ม.ค. 65 นาวาเอก กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ( ฝ่ายทหาร ) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดระยอง โดยมี สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึก อาสาสมัครมูลนิธิ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย

นาวาเอก กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ในรูปแบบการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

โดยกิจกรรมในวันนี้ช่วงเช้ามีวิทยากรมาบรรยาย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย บทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูและสว่างพรกุศลจ.ระยอง สาธิตการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า จากนั้นได้นำจิตอาสา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านค่าย เดินทางไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณอุโบสถ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More