สื่อมวลชนภาคตะวันออกมอบอุปกรณ์การเรียน และกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านท่ายาง และโรงเรียน บ้านน้ำกระโหม จังหวัดเลย

by Kodangkhao

ที่ โรงเรียนบ้านยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วย ชมรมสื่อท่องเที่ยวภาคตะวันออก ชมรมนักข่าวตราด ชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้ว สัตหีบนิวส์ ย่งฮั่วค้าเหล็ก นักข่าวสายซิ่ง สมาชิกสมาคม พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องได้ร่วมกันนำของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา รวมถึงเสื้อกันหนาวและเงินส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปใช้จ่ายในการเดินทาง สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง และโรงเรียน บ้านน้ำกระโหม จังหวัดเลย โดยมี นาย ทองอินทร์ อุบลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง เป็นผู้รับมอบ และมีรองนายก อบต.ท่าลี่ ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการการศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านท่ายาง และนักเรียรบ้านท่ายาง เจ้าร่วมรับมอบของ นอกจากนี้แล้วยังมีการนำกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับทางตัวแทนกู้ภัยจังหวัดเลยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ด้วย

นาย ทองอินทร์ อุบลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนบ้านท่ายาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสได้ทําการเปิดการ เรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 218 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะ สนับสนุนทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมี จํานวนจํากัด ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านยางยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาตลอดจนใกล้จะถึง ช่วงฤดูหนาวแล้วซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่หนาวมากในช่วงฤดูหนาวจึงทำให้ความ ต้องการเครื่องนุ่มห่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนในโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ต่อไปข้างหน้าและเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงต่อไป โรงเรียนบ้านยาง จึงได้ประสานงานมายังทางสมาคมนักข่าวพัทยาในการขอบริจาคสิ่งของมาในครั้งนี้ ซึ่งก็ขอขอบคุณทาง นายกสมาคมนักข่าวพัทยา และ ทีมงานที่ร่วมเดินทางมานำสิ่งของและเงินบริจาคในครั้งนี้

นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา กล่าวว่า หลังได้รับการประสานงานจากทางโรงเรียนบ้านท่ายาง จ.เลย ซึ่งทางสมาคมยังมี ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ชนบทในต่างจังหวัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเช่นน้ำท่วม ทางสมาคมนักข่าวพัทยา จึงได้ร่วมกับชมรมสื่อท่องเที่ยวภาคตะวันออก ชมรมนักข่าวตราด ชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้ว สัตหีบนิวส์ ย่งฮั่วค้าเหล็ก นักข่าวสายซิ่ง พร้อมกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญในพื้นที่พัทยา ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องห่มกันหนาว รวมถึงเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้กับทาง โรงเรียนบ้านท่ายาง และโรงเรียน บ้านน้ำกระโหม จังหวัดเลย เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

อัมพร : รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดชลบุรี/พัทยา

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More