รมช.คลังลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและค่าดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

by Kodangkhao

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและค่าดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านต้องไม่กระทบผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนและราคาต้องเสถียรภาพตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี

วันนี้ (23 มกราคม 2566) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยลงพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 ที่แต่เดิมกรมธนารักษ์ ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อน และต่อมาบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด ได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐ เพื่อให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เข้าไปดำเนินการตามสัญญา ทั้งนี้การเลี่ยนผ่านจะเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่กระทบกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนและย้ำว่าตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี ผู้ใช้น้ำจะต้องใช้น้ำในอัตราที่ไม่เกิน 10.98 บาท/ลบ.ม. และภาครัฐจะได้ผลประโยชน์ที่เอกชนเสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มาเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ของกระทรวงการคลัง รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และมอบแนวทางแก้ไข อำนวยความสะดวก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ แหลมฉบัง ระยะที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำดอกกรายนั้น บริษัท East Water จะยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้านนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อม เพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 โดยกรมธนารักษ์ บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จํากัด ได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล – หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำ หนองค้อ – แหลมฉบัง ระยะที่ 2 รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน กรณีการขอสนับสนุน การใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สิน ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง บริษัท East Water และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จึงได้ลงพื้นทีร่วมกันในครั้งนี้

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More