จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 25 ม.ค. 2566 ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อบต.กะเฉด ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 มีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การออกหน่วยบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาสีรั้วอาคารเอนกประสงค์ ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณ อบต.กะเฉด

ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกิดการสร้างงาน สร้งารายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More