จ.ระยอง ส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มน้ำปลา และอาหารทะเล ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ นำไปช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 ม.ค.ที่ห้องโถงมุขหลัง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม น้ำปลา และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับ พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 ผู้แทนกองทัพเรือ ตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายพรศักดิ์ แย้มกลิ่น นายกสมาคมประมงจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสมาคมอวนล้อมปลากะตัก และภาคเอกชน ร่วมพิธี

โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม น้ำปลาและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ได้แก่ สมาคมประมงจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และองค์การสะพานปลา รวมจำนวนสิ่งของน้อมเกล้าฯ ในปี พ.ศ.2566 นี้ มีปลากะตักแห้ง 7,920 กก. ปลาทูเค็ม 7,920 กก. ปลากระป๋อง 52,500 กระป๋อง กะปิ 2,556 กก. เกลือไอโอดีน 10,000 กก. และน้ำปลา 14,112 ขวด พร้อมกันนี้ได้มีการปล่อยรถบรรทุกปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดด้วย ซึ่งทางกองทัพเรือ จะนำไปส่งมอบโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือต่อไปฃ

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ. 2538 ในการที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรค คอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับ สังคมในภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทาน ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมา จนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นโรค ขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More