ผู้ว่าระยองเปิด”งานมหกรรมสินค้าภาคตะวันออก อัตลักษณ์โดดเด่นสู่สากล” 1-5 ก.พ.66 เซ็นทรัล ระยอง

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าภาคตะวันออก อัตลักษณ์โดดเด่นสู่สากล” โดยมี นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ นางจิรนันท์ บัวคลี่ พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัด 7 จังหวัดในภาคตะวันออก หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน

นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์ จ.ระยอง ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าภาคตะวันออก อัตลักษณ์โดดเด่นสู่สากล” เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการ ภาคตะวันออก และ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกได้หาคู่ค้ารายใหม่ และ เปิดตลาดใหม่
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรและ ผู้ประกอบการให้สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในสถานที่ต่างๆได้ต่อไป

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า สำหรับงานครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของพาณิชย์จังหวัดทั่วภาคตะวันนออก ที่คัดสรร นำเอาสินค้าชั้นนำของแต่ละจังหวัด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ร่วม 50 บริษัท มาจำหน่าย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด จนไปถึงต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในงาน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ได้กล่าวว่า มหกรรมสินค้าครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอบการBCG/GV/SMES/Biz Club/OTOP/การท่องเที่ยวและการโรงแรม ของผู้ประกอบการภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีประสบการณ์ด้านการตลาดเพิ่ม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันเพื่อยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneur

ภายในงานกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทองขายสินค้า ในราคาต่ำกว่าต้นทุนเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงรางวัลของเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More