รมว.ศธ.เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 มี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก 5 ภาค ครู นักศึกษา เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการมอบโล่รางวัลสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ และองค์การมาตรฐานดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เอกชนผู้มีอุปการะคุณ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของนักศึกษา และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า การจัดประชุมฯ และแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าว เป็นตอบโจทย์อาชีวศึกษา นักศึกษาได้มีเวทีแสดงผลงาน มีเป้าหมายพัฒนาตัวเอง ต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ขอชื่นชมเด็กนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศครัังนี้ถือเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตนได้กำชับผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่บนแปลงโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ ในการจัดการเรียน การสอนร่วมกันมากขึ้น และส่งเสริมการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาให้มีความพร้อมกับภาคธุรกิจหลังจบการศึกษา ทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และเข้าสู่ตลาดแรงงาน.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More