สยามลวดเหล็ก “OPEN HOUSE” เปิดบ้านแสดงความมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ หมุนเวียนในองค์กร (CIRCULAR ECONOMY)

by Kodangkhao

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จัดโครงการ “เปิดบ้านสยามลวดเหล็กฯ” ประจำปี 2566 ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีหน่วยงานราชการสถานศึกษา ชุมชน บริษัทใกล้เคียงและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์
ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ ของตนเอง เข้ามาจำหน่ายในงาน “ตลาดนัดสีเขียว” อีกด้วย

นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดพิธีการร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) การมุ่งสู่การปฏิบัติ Circular Economy โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์), อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (นายวิเชียร ทองด้วง), นายอำเภอบ้านค่าย (นายฉันท์ แป้นเพซร) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก (นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้
เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม และผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐ มุ่งมั่นและปฏิญาณในการดำเนินธุรกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ รวมทั้งร่วมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อต่อยอดความยั่งยืน

นายคริชเนนดู ซันยัล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า ในปีนี้เราได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 32บริษัทนำร่อง ของประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งแสดงได้ว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพียงเดียว แต่เรายังคำนึงถึงทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบ เรามุ่งมั่นที่จะนำทรัพยากร ของเสียในโรงงานนำมาหมุนเวียนและกลับมา
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเพิ่มมูลค่ให้กับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการที่เหมาะสมพวกเราสยามลวดเหล็กมีความตั้งใจและยินดีทำในสิ่งดีๆ และคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More