จัดหางานระยอง จับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดงานมหกรรมอาชีพนัดพบแรงงานใหญ่”ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ@ระยอง”

by Kodangkhao

วันที่ 24 ก.พ.ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีพนัดพบแรงงานใหญ่”ได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ@ระยอง”ซึ่งจัดขึ้นโดยจัดหางานจังหวัดระยอง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง และเครือข่ายผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ.นี้ มีว่าที่ ร.ต.ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายสนธยา กาลาศรี จัดหางานจังหวัดระยอง น.ส.สายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และนางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ

ภายในงานมีกิจกรรมนัดพบแรงงานโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมสัมภาษณ์งานสำหรับผู้ที่สมัครผ่านออนไลน์ จำนวน 80 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการเปิดรับสมัครทั้งผู้สูงอายุ พิการ ผู้พ้นโทษ และนักเรียน นักศึกษาด้วย และยังมีภาคธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ ภาคเหนือ เข้าร่วมรับสมัครงานอีกด้วย โดยมีตำแหน่งงานว่างรวม 13,083 อัตรา รวมทั้งมีกิจกรรมสาธิตฝึกอบรมอาชีพอิสระ 20 อาชีพ สาธิตอาชีพเฟรนไชส์ อาชีพ Food Truck และนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และการจำหน่ายสินค้า OTOP

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพ เตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ว่างงาน กลุ่มคนพิเศษ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อวางแผนในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ได้ทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่สนใจ พร้อมทั้งแนวทางการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More