มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนาม MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หนุนงานด้านวิชาการและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยอง

by Kodangkhao

วันที่ 3 มี.ค. 2566 ที่ห้องประชุมส่วนงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ(มจพ.)

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลปัจารุ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตระยอง ลงนาม MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) โดย ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยองทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อส่งเสริมและสนับบสนุนการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของจังหวัดระยองได้ก้าวล้ำกับเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอีกด้วย.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More