จ.ระยอง ร่วมกับ REGEN Smart City เปิดโครงการพร้อมร่วมเสวนา ภายใต้แนวคิด “Smart City and Net Zero เมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ EEC, ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ REGEN Solutions & Distribution Co.,Ltd. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โครงการเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันผลักดันเมืองระยองให้เป็น Smart City ภายใต้การดำเนินการตามนโยบาย Net Zero Emission ภายในงานพบกับกิจกรรมการเสนาในหัวข้อ Smart City พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “อิงฟ้า วราหะ” และ “แพรรี่ ไพรวัลย์” กิจกรรมมินิเกมส์ แจกของรางวัลตามบูธต่างๆ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ หรือ หมอกี้ ประธานกรรมการ REGEN Smart City กล่าวว่า งานของเราคือการวางระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยงาน Green Your Future 2023 เป็นการรวมตัวกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลักดันเมืองระยองสู่การเป็น Smart City เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดระยอง

โดยใช้เทคโนโลยีผสมกับทรัพยากรที่มีในการเพิ่มมูลค่าให้จังหวัด ก้าวทันโลก พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Smart City and Net Zero เมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายในงานประกอบ Smart City Activities มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Smart People ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน Smart Community เดินชมนิทรรศการ Smart City & Net Zero นอกจากนี้ จะได้พบกับอิงฟ้า วราหะ Miss Grand Thailand 2022 และแพรี่ ไพรวัลย์ ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อประเทศไทยมุ่งสู่ Smart City จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา ภายใต้โครงการเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

You may also like