ส.ปชส.ระยอง จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เติมความรู้ประเด็น การเลือกตั้ง

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และกล่าวเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ : ประเด็นการสื่อสาร “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยมีนางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองสื่อมวลชนและเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ได้แก่ สื่อทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน และ สื่อออนไลน์ รวม 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ประจำปี พ.ศ 2566 ภายหลังมีการยุบสภา ซึ่ง กกต.จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ภายใน 45 -60 วัน โดยนายใจเพชร สาครพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง และน.ส.สายฝน โชชัย คลังจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้นโยบายด้านเศรษฐกิจ ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประเด็นอื่นๆที่ประชาชนให้ความสนใจ

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นนโยบายสำคัญในพื้นที่ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปขยายผลสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจออกไปเลือกตั้งของประชาชนต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More