สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อรับฟังประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพทุกมิติอย่างยั่งยืน

by Kodangkhao

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง พลเอก วสันต์ สุริยมงคล พลเอก ธงชัย สาระสุข นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายอุดม วรัญญูรัฐ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และทุกมิติของจังหวัดระยอง แบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ตามแนว/ นโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5 F ที่เป็น soft power ของไทย ประกอบด้วย (1).Food (2).Fighting (3).Fashion & Design (4) Festival (5) Film และรับฟังประเด็นการพัฒนาท่าเทียบเรือบ้านเพ เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนา LandMark โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม

จากนั้นช่วงบ่าย ประธานฯพร้อม คณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ “สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น” ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมร่วมพูดคุยกับประชาชนในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังในครั้งนี้จะนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาศึกษาและดำเนินการช่วยเหลือ ผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More