สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยอง ชวนนายจ้าง ลูกจ้างกว่า 200 คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

by Kodangkhao

วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านคลองขนุน  ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงสนามกีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านคลองขนุน โดยมี นาวสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  พร้อมนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

นาวสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง   กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน ประชาชนผู้ใช้แรงงาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และเห็นความสำคัญของ “แรงงาน” ที่ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจึงได้จัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดระยอง”โดยเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงสนามกีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ทาสีขอบฟุตบาทภายในโรงเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนใช้ในการออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานประกอบการ ลูกจ้าง และองค์กรแรงงาน ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More