บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ สวทช. และ EECi ประชุมหารือเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยอง ด้านการจำหน่ายทุเรียนถุงแดงพรีเมี่ยมออนไลน์

by Kodangkhao

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน สวทช. และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์  ที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยอง 100 สวน ที่นำถุง Magik Growth นวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน สร้างมูลค่าเพิ่ม ไปใช้ในการดูแลผลทุเรียนเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม

โดย ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บรรยายเรื่องการตลาดออนไลน์และเล่าถึงรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้ “ทุเรียนหมอนทอง เกรดพรีเมี่ยม”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เสริมสร้างความรู้ ทักษะ รวมทั้งสร้างโอกาสในช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้สามารถขายผลผลิตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ปัจจุบัน ถุง Magik Growth นวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 3-4 ครั้ง มีอายุการใช้งานนานประมาณ 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีสำหรับฉีดพ่นทุเรียนได้ และยังทำให้ชาวสวน ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพพรีเมี่ยมมากขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมนี้อาจเป็นแรงส่งส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ “ราชาผลไม้ไทย” ส่งออกได้มากขึ้น และสอดคล้องไปกับโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More