ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ เปิดโครงการ “จิตอาสา ฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ” หวังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

by Kodangkhao

วันที่ 19 พ.ค.ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ. IRPC บ. Innovek บ.Camfil บ.TJEL,JEL บ.NALCO บ.Water Doctor ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ “ IRPC-CP จิตอาสา ฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ” โดยมีนายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมเปิดโครงการ

ก่อนเริ่มกิจกรรมมีการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแยกกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลากะพงขาว) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบองค์พระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพิ่มความหลากหลายพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More