ผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.ระยอง จัดตั้ง “ สมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง “ มุ่งเสริมสร้าง เพิ่มพูนผลประโยชน์แก่สมาชิกฯ และร่วมมือภาครัฐ หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดให้ก้าวหน้า

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรพล สารสอน ผอ.ททท.สำนักงานระยอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงแรมในจังหวัดระยองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “ ในโอกาสการก่อตั้งสมาคมโรงแรม จ.ระยอง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.ระยอง โดยมีนางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ผู้บริหารโรงแรมโนโวเทลระยอง สตาร์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดระยองพร้อมกับมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง

เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม ส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกฯ คุ้มครอง ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข่าวสาร แนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางวิชาการ และเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยรวม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับขององค์กรต่างๆ จัดให้มีการอบรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนผลประโยชน์แก่สมาชิกฯ ตลอดจนร่วมมือกับรัฐบาล ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณี และมาตรฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้า ฯลฯ

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ท่าน สมาคมโรงแรมจังหวัดระยองรับสมัครสมาชิกที่ประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่คุณโสภณ หิงปิง โทร.08-2606-4630.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More