อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ภายใต้แนวคิด’เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม’

by Kodangkhao

วันที่ 8 มิ.ย.ที่ลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 ‘เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม’ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการมอบป้ายสนับสนุนการจัดงาน และอุปกรณ์การแพทย์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลหายากและพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก นิทรรศการของภาครัฐ และเอกชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล การปล่อยเต่าทะล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยตัวนักดำน้ำโดยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในกิจกรรมเก็บขยะในทะเล รวมทั้งกิจกรรมเก็บขยะชายหาดด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด  ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ในครั้งนี้มี นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้นำทีมพนักงานอินทรีอาสากว่า 60 คน ร่วมออกบูธนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลนางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” นำเศษคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือจากการใช้งานมาหล่อแบบเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยการนำมาผลิตใหม่ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งกับสังคมและองค์กรไปคู่กัน โดยปะการังเทียมเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากอาชีพประมง และการท่องเที่ยว

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรในการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ริเริ่มโครงการรื้อร่อนขยะมูลฝอยจากบ่อขยะและส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ขยะที่ไม่มีการรับซื้อและมีมูลค่าต่ำไม่คุ้มในการนำมารีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะ ช้อนส้อมพลาสติก ซองและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและจัดการต่างๆ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF หรือ Refuse Derived Fuel ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน เป็นการสนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the Loop ของขยะที่หลงเหลือไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่ให้รั่วไหลไปสู่บ่อขยะและสิ่งแวดล้อม หรือสร้างมลพิษและก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิลยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องในปี 2566 นี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 22 ปีของอินทรี อีโคไซเคิล ที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรตามแนวทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อินทรี อีโคไซเคิล โทร 1732 กด 6 หรือ www.inseeecocycle.com

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More