ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดกิจกรรม “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดระยอง”

by Kodangkhao

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดระยอง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 โดยในวันนี้เป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อด้วยเรื่อง “ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน” โดย นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรื่อง “ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดย นายวิชาญ คงสโรช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ซึ่งมีผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในจังหวัดระยองกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน และมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ บริเวณมุกหลังศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากกิจกรรมเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว การลงพื้นที่จังหวัดระยองครั้งนี้ยังได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรณีการท่าอากาศยานอู่ตะเภาไม่พิจารณาปรับอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทน (สวัสดิการ) ตามบันทึกให้สิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ประเภท LIMOUSINE ให้แก่ผู้ร้องเรียน กรณีการจัดระเบียบเรื่องรถโดยสารสาธารณะและรถรับจ้างภายในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กรณีปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์ รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อีกด้วย
.
“สำหรับท่านที่ต้องการร้องเรียน สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชันไลน์ (ID Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More