ตราด – นพค.14 ร่วม โยธาธิการและผังเมืองตราด อำเภอบ่อไร่ นำ 250 จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะบ้านตากแว้ง

by Kodangkhao

วันที่ 7 ก.ค. 66 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ จัดกำลังพลจิตอาสา 904 , จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 250 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านและชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า เก็บกวาด ทำความความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงใช้ยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านตากแว้งล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ ในการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชน

ทั้งนี้ด้วยหนองน้ำแห่งนี้มีลักษณะตื้นเขินด้วยวัชพืชต่างๆและยังมีผักตบชวาปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งหนองน้ำแห่งนี้ยังเป็นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ นพค.14 จึงร่วมกับโยธาธิการอละผังเมืองจ.ตราด และอำเภอบ่อไร่ จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

 

พูลศักดิ์ บุญลอย , ศิวพงศ์ บุญลอย : รายงาน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดตราด

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More