การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง จัดกิจกรรม Fam Trip ภายใต้โครงการ The Link Local to Global

by Kodangkhao

วันที่ 23 ก.ค. 66 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานระยอง จัดกิจกรรม Fam Trip ภายใต้โครงการ The Link Local to Global โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด สมาคมโรงแรมไทยจังหวัดระยอง สมาคมผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดระยอง สมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดระยอง พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “สุขแบบง่ายๆ สไตล์ระยอง – อยุธยา” ส่งเสริมการตลาดพื้นที่เชื่อมโยงโดยนำเสนอสินค้าและบริการจังหวัดระยองและพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงพื้นที่สำรวจและทำกิจกรรมในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566 ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างอยุธยาและระยอง คือ กลุ่ม Corporate และมีการส่งเสริมการตลาดผ่านกิจกรรม Networking Dinner เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ตามแนวคิด 5F ด้านอาหาร (Food) ของพื้นที่ลิ้มรสอาหารไทยโบราณ อาทิ ช่อม่วง ขนมโค แกงรัญจวน ณ ร้านอาหารอยุธยารมณ์ และอาหารจากร้านมิชลินไกด์แนะนำที่ร้านตะโกราย สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพิชัยสงคราม และวัดพรานนก

ซึ่งเป็นเส้นทางรวบรวมกำลังพล ในการกอบกู้เอกราช เรียนรู้กิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะเรียน ตามรอยการทำขนมไทยมงคลโบราณตามรอยท้าวทองกีบม้า และเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ อาคารเรียนรู้เรื่องโขน บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การแสดงชิ้นงานผ่านเทคนิคโบราณที่ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อาทิ งานคร่ำเงิน คร่ำทอง และชมการจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญกว่า 2,244 ชิ้น อาทิ เครื่องทองจากรุวัดราชบูรณะ ที่อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และสุดท้ายกับกระแส Soft Power จาก Lisa Blackpink ที่เดินทางแต่งชุดผ้าไทยและมาท่องเที่ยวที่วัดมหาธาตุ และวัดแม่นางปลื้ม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากระยองสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More