อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดโครงการ พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ส.ค.ที่บริเวณลำน้ำสาขาคลองชากมะพร้าว ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

มีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยอง น.ส.กัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นอภ.นิคมพัฒนา นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายวีรวิชญ์ ภมรสมิต พลังงานจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการฯ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ฝ่ายปกครอง อำเภอ กำนัน ผญบ.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อปท.เครือข่ายภาคประชาชนเอกชนในพื้นที่ และจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำฝายชะลอน้ำ และซ่อมแซมท่อลอดบริเวณคลองมะพร้าวที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

นายธวัชชัย กล่าวว่า จ.ระยอง ได้ดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนขึ้น โดยได้ดำเนินการกิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำบริเวณคลองมะพร้าวดังกล่าว และมีการปลูกต้นไม้รวมถึงซ่อมแซมท่อลอดที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะในบริเวณลำน้ำเชื่อมกับคลองมะพร้าวให้มีสภาพกลับมาใช้งานได้ตามเดิม

ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบของจิตอาสา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่

ด้านนายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า สำหรับโครงการการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดจากที่กระทรวงมหาดไทย มีแนวคิดที่จะบูรณาการในเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ โดยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริฯ ของ ร.9 มาบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการนำมากักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการลงไปประชาคมทุกพื้นที่ ซึ่ง ปชช.ในแต่ละพื้นที่รู้ข้อมูลภูมิประเทศ และข้อมูลทางวิชาการของกรมโยธาฯ มาผนวกกัน จัดทำเป็นผังเมืองภูมิสังคมขึ้นมา ซึ่งในผังภูมิสังคมดังกล่าว จะเป็นกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาใช้ ทั้งฝายชะลอน้ำ แก้มลิง คลองใส้ไก่ และโคกหนองนา เป็นต้น

นอกจากข้อมูลการบริหารจัดการน้ำแล้ว ผังภูมิสังคมยังพ่วงข้อมูลของสังคมเข้าไปด้วย ทั้งข้อมูลประวัติครัวเรือนยากจน ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้ทางจังหวัดสามารถนำไปใช้บริหารจัดการได้

สำหรับโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนดังกล่าว ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอ ได้นำกิจกรรมมาบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ เพื่อให้ ปชช.ได้ประโยชน์จากโครงการที่จัดทำขึ้น ซึ่งกรมโยธาฯ ได้ดำเนินโครงการลักษณะแบบนี้ไปร่วม 1,000 โครงการแล้ว คิดเป็นปริมาณที่กักเก็บเพิ่มมากขึ้นได้กว่า 1 ลบ.ม.ซึ่งเทียบเท่าเขื่อนเก็บน้ำขนาดกลาง กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมโยธาฯ ยังจะได้ร่วมกับทางจังหวัด อำเภอทุกพื้นที่ในการแสวงหาความร่วมมือดังกล่าวขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มาก ซึ่งโครงการที่ทำมีอยู่ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ ทุกโครงการมีร่วมกว่า 80,000 โครงการเฉพาะที่เป็นฝายชะลอน้ำมีร่วม 1,500 โครงการ ซึ่งสิ่งสำคัญคือโครงการที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำได้ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ ซึ่งกรมโยธาฯ และเครือข่ายจะดำเนินการต่อเนื่องไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More