มจพ.ระยอง ลงนาม MOU กับสวนสุภัทราแลนด์ มุ่งนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่

by Kodangkhao

วันที่ 20 ก.ย.ที่สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.ระยอง) และ น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย กรรมการบริหารสวนสุภัทราแลนด์ ลงนาม MOU ร่วมกันในการพัฒนาด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร สถานที่ และร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้กลับคืนสู่สังคมร่วมกันด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวด้านการเกษตรที่ยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับสวนสุภัทราแลนด์ ได้เปิดรับนักท่องเที่ยว ลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนั่งรถรางบริการชมสวนผลไม้นานาชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร มีศูนย์การเรียนรู้สถานีต่างๆ อยู่ในสวนเช่น ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ การผลิตปุย การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผำหรือไข่น้ำ เป็นต้น สวนสุภัทราแลนด์ ได้รับรางวัลกินรี อันเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่า สวนสุภัทราแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการนำความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ภายในสวน รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดให้เกษตรในพื้นที่ จึงได้มีการลงนาม MOU ดังกล่าวเกิดขึ้น.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More