เปิดบ้าน DEXON ผู้นำเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

by Kodangkhao

บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(NDT) มุ่งรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อมดูแลชุมชน สังคมและเปลี่ยนเมืองอุตสาหกรรมมลพิษสู่ Green & Digital CITY

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2566 ที่ บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี(DEXON) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี(DEXON)ได้เปิดให้สื่อมวลชน จ.ระยอง เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON)เป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการ การตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(NDT)โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)และสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)ภายในปี 2050(พ.ศ.2593)และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065(พ.ศ.2608) เพื่อดูแลซุน สังคม พร้อมดูแลเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมลพิษสู่ Green & Digital CITY

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี(DEXON) กล่าวว่า UN พยายามขับเคลื่อนให้องค์กรทางธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก จากภาวะโลกร้อนที่กำลังเข้าสู่ภาวะโลกเดือด ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง บมจ.เด็กซ์ซอน ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายชาติ ซึ่งสอดรับกับ ESG(Environment, Social, Government)ที่เน้นสร้างเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนควบคู่กับสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ของ UN เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยภายในองค์กรมีการเริ่มกิจกรรมด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารสำนักงาน และอาคารวิจัยและพัฒนา หรือที่เรียกว่า ‘โซลาร์ รูฟท็อป’ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่มีความสะอาดปราศจากมลพิษ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานให้กับพนักงานในทุกระดับเป็นกำลังขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจากตัวเองสู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป นอกจากนั้นนวัตกรรมการตรวจสอบที่ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นขึ้นมานั้นยังมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในทุกๆ อุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของทุกๆ อุตสาหกรรมและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ‘เด็กซ์ซอน’ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ ESG และขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน จ.ระยอง และประเทศไทย พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More