กำนัน ผญบ.และผู้บริหาร อปท.15 แห่ง ใน อ.แกลง จ.ระยอง คัดค้านประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลง กังวลกระทบการพัฒนาในพื้นที่

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกำนัน ผญบ.และผู้บริหาร อปท.ใน อ.แกลง จ.ระยอง จาก 15 แห่ง ยื่นหนังสือคัดค้านการประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลง มีนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง มารับหนังสือพร้อมชี้แจงถึงการจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าว โดยมี น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง ร่วมอำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์ โดยผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลงดังกล่าว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปิดประกาศจะครบ 90 วันแล้ว โดยได้มีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนเมืองแหลงดังกล่าว และมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนแกลงดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.สิ้นสุดวันที่ 6 พ.ย.นี้ ซึ่งการยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ อยากให้มีการทบทวนการประกาศใช้ผังเมืองรวมดังกล่าว เพราะรายละเอียดชาวบ้านยังไม่รับทราบอย่างทั่วถึง และการพัฒนาเมืองยังไม่ครบตามบริบทของพื้นที่ และมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ด้วย ซึ่ง ชาว อ.แกลง ประกอบอาชีพหลากหลาย ผังเมืองรวมดังกล่าว ประกาศออกมาเป็นสีเขียวทั้งหมด ขัดกับการพัฒนาเมือง ทั้งที่เป็นเมือง EEC ซึ่งพอประกาศเป็นเมืองสีเขียวจะทำการพัฒนายาก จึงขอคัดค้านและฝากให้ทบทวนประกาศผังเมืองรวมดังกล่าวด้วย

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสร์ กล่าวว่า ชาว อ.แกลง เห็นว่าผังเมืองดังกล่าว ยังไม่เข้าบริบทของพื้นที่ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลไม้ และการท่องเที่ยว ซึ่งผังเมืองฯ ยังไม่ตรงเป้ากับคนในพื้นที่ จึงให้ทาง คกก.ผังเมืองฯ ได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์คนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง สำหรับผังเมืองดังกล่าวที่จะมีการประกาศใช้ดังกล่าว กำนัน ผญบ.ผู้บริหาร อปท.ทุกท้องที่ ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะคัดค้าน โดยขอให้มีการทบทวนการประกาศใช้ผังเมืองดังกล่าวไปก่อน ให้มีการศึกษาบริบทของพื้นที่ให้ครบ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ และบางพื้นที่เป็นสีเขียว เป็นสวนผลไม้ ก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด เพียงแต่อยากให้ศึกษาบริบทให้ครบถ้วนก่อน

ด้าน น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง กล่าวว่า ณ วันนี้ มติเอกฉันท์ของชาว อ.แกลง ขอให้ชะลอ และทบทวนประกาศผังเมืองดังกล่าวไว้ก่อน ถามว่าต่อจากนี้หลังมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมในวัน 6 พ.ย.นี้แล้ว จะยังมีการนำข้อกังวลนำไปพิจารณาหรือไม่

ด้านนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กล่าวว่า กระบวนการคัดค้านยังอยู่ในกรอบเวลา 90 วัน จะรวบรวม สรุปประเด็นที่คัดค้าน เสนอ คกก.ผังเมืองรวมจังหวัด จะดูว่าจะนำมาพิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นต่างๆ ข้อกังวลถือเป็นคำร้องที่จะนำไปพิจารณาส่ง ให้ คกก.ผังเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีสิทธิ์สูงสุด พิจารณาต่อไปว่าสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่หรือไม่ และจะไปทางไหน รวมทั้งจะมีวิธีการใดบ้างรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลงดังกล่าว.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More