กำนัน ผญบ.และผู้บริหาร อปท.15 แห่ง ใน อ.แกลง จ.ระยอง คัดค้านประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลง กังวลกระทบการพัฒนาในพื้นที่

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกำนัน ผญบ.และผู้บริหาร อปท.ใน อ.แกลง จ.ระยอง จาก 15 แห่ง ยื่นหนังสือคัดค้านการประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลง มีนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง มารับหนังสือพร้อมชี้แจงถึงการจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าว โดยมี น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง ร่วมอำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์ โดยผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลงดังกล่าว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปิดประกาศจะครบ 90 วันแล้ว โดยได้มีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนเมืองแหลงดังกล่าว และมีสิทธิร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนแกลงดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.สิ้นสุดวันที่ 6 พ.ย.นี้ ซึ่งการยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ อยากให้มีการทบทวนการประกาศใช้ผังเมืองรวมดังกล่าว เพราะรายละเอียดชาวบ้านยังไม่รับทราบอย่างทั่วถึง และการพัฒนาเมืองยังไม่ครบตามบริบทของพื้นที่ และมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ด้วย ซึ่ง ชาว อ.แกลง ประกอบอาชีพหลากหลาย ผังเมืองรวมดังกล่าว ประกาศออกมาเป็นสีเขียวทั้งหมด ขัดกับการพัฒนาเมือง ทั้งที่เป็นเมือง EEC ซึ่งพอประกาศเป็นเมืองสีเขียวจะทำการพัฒนายาก จึงขอคัดค้านและฝากให้ทบทวนประกาศผังเมืองรวมดังกล่าวด้วย

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสร์ กล่าวว่า ชาว อ.แกลง เห็นว่าผังเมืองดังกล่าว ยังไม่เข้าบริบทของพื้นที่ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลไม้ และการท่องเที่ยว ซึ่งผังเมืองฯ ยังไม่ตรงเป้ากับคนในพื้นที่ จึงให้ทาง คกก.ผังเมืองฯ ได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์คนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง สำหรับผังเมืองดังกล่าวที่จะมีการประกาศใช้ดังกล่าว กำนัน ผญบ.ผู้บริหาร อปท.ทุกท้องที่ ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะคัดค้าน โดยขอให้มีการทบทวนการประกาศใช้ผังเมืองดังกล่าวไปก่อน ให้มีการศึกษาบริบทของพื้นที่ให้ครบ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ และบางพื้นที่เป็นสีเขียว เป็นสวนผลไม้ ก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใด เพียงแต่อยากให้ศึกษาบริบทให้ครบถ้วนก่อน

ด้าน น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง กล่าวว่า ณ วันนี้ มติเอกฉันท์ของชาว อ.แกลง ขอให้ชะลอ และทบทวนประกาศผังเมืองดังกล่าวไว้ก่อน ถามว่าต่อจากนี้หลังมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมในวัน 6 พ.ย.นี้แล้ว จะยังมีการนำข้อกังวลนำไปพิจารณาหรือไม่

ด้านนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กล่าวว่า กระบวนการคัดค้านยังอยู่ในกรอบเวลา 90 วัน จะรวบรวม สรุปประเด็นที่คัดค้าน เสนอ คกก.ผังเมืองรวมจังหวัด จะดูว่าจะนำมาพิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นต่างๆ ข้อกังวลถือเป็นคำร้องที่จะนำไปพิจารณาส่ง ให้ คกก.ผังเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีสิทธิ์สูงสุด พิจารณาต่อไปว่าสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่หรือไม่ และจะไปทางไหน รวมทั้งจะมีวิธีการใดบ้างรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกลงดังกล่าว.

You may also like