อบจ.ระยอง เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมวิถีภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มุ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแก่ชุมชนอื่นสืบทอดภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

by Kodangkhao

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ธ.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตแสดงตัวอย่างกีฬาพื้นบ้านจากผู้สูงอายุ เช่น ไม้เดาะหรือไม้ฮึ่ม สะบ้าทอย และสะบ้าล้อ มอบโล่ผู้บริหาร อปท. ชุมชน โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นแหล่งสร้างโค้ชเยาวชนและรับถ่ายทอดในเขตตำบล และและบูธนิทรรศการกีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาจัดแสดงโชว์ด้วย

สืบเนื่องจาก อบจ.ระยอง และคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้าน จึงได้ทำการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับชุมชนการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ร่วมตัดสินใจ เรียนรู้ตลอด 1 ปีที่ผ่นมาพบว่า ผู้สูงอายุ อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง และชุมชนบ้านคลองไผ่ อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นครูภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้าน ถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ ในการสร้างโค้ชเยาวชนที่เป็นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมีการตัดสินใจเลือกชนิดกีฬาพื้นบ้าน 11 ชนิดกีฬาจาก 2 ตำบล

โดยตำบลตะพง มี 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ไม้เดาะ หรือไม้ฮึ่ม เพิ่มหลุม หรืออีหลุม โยนเหรียญ หมากเก็บ กำดัก และตีแตก ชุมชนบ้านคลองไผ่ มี 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย สะบ้าทอย สะบ้าล้อ ไม้ต่อขา หรือไม้โถกเถก เดินกะลา และทอยเส้น โดยมีโรงเรียนนำร่อง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดยายดา ตะพงนอก บ้านเนินเสาธง และบ้านคลองไผ่ แล้วขยายผลให้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมวิถีภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านสำหรับชุมชนท่องเที่ยวฯ ขึ้นมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนด้วยการขยายผลนวัตกรรมสื่อภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านของจังหวัดระยอง ส่งเสริมการถ่ายทอดกีฬาพื้นบ้านของชุมชนสู่เยาวชน ตลอดจนยกระดับแหล่งชุมชนท่องเที่ยวและกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมุ่งหวังเป็นศูนย์ต้นแบบแก่ชุมชนอื่นสืบทอดภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More