ทช.ระยอง ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเก็บกู้ซากอวนติดเรือเภตราใต้ทะเล

by Kodangkhao

ใต้ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว นักประดาน้ำดำดิ่งลงใต้ทะเลชมทัศนียภาพฝูงมัจฉาแหวกว่ายซุกตัวอยู่ในประการัง สายน้ำใสพลิ้วไหวสวยงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังได้นำปะการังเทียมไปไว้ใต้ทะเลเพื่อเป็นที่อาศัยของฝูงปลา และเป็นแหล่งขยายพันธ์สัตว์น้ำให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ทช.ระยอง) ได้นำซากเรือรบหลวงเภตราสร้างเป็นประการังเทียมและเป็นที่สนใจของนักประดาน้ำที่ดำชมทัศนียภาพที่สวยงามใต้ท้องทะเล แต่ในปัจจุบันซากเรือรบหลวงเภตรานั้นถูกปกคลุมไปด้วย ซากอวนของชาวประมงที่หาปลา จนปิดบังทัศนียภาพความสวยงามของเรือและยังเป็นอันตรายต่อห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ทช.ระยอง) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บกู้ซากอวนที่ติดอยู่บริเวณลำเรือรบหลวงเภตรา เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1พร้อมด้วย น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา ร.น.รอง ผอ.ศรชล จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและในที่ประชุมได้นำภาพใต้ทะเลในปัจจุบันของเรือรบหลวงเภตราที่ถูกซากอวนปกคลุมอย่างหนาแน่น มาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1กล่าวว่าเนื่องจาก พื้นที่ทางทะเลบริเวณจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและ สังคม เช่น แนวปะการัง หญ้าทะเล รวมถึงระบบนิเวศในทะเล ปัจจุบันพบปัญหาการลดลงของ ทรัพยากรปะการัง และระบบนิเวศในทางทะเลบริเวณอ่าวระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงสร้างโครงการฯ โดยร่วมมือกับกองทัพเรือ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ปลดประจ าการลงไปวางในทะเลที่บริเวณเกาะมันนอก ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดระยอง และโดยทั่วไปในระยะยาว รวมถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเล และจะมีพิธีปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ปกคลุม เรือรบหลวงเภตรา ในวันที่ 16 ก.พ.67 ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More