เกษตรระยอง จับมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

by Kodangkhao

เกษตรระยอง จับมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการปรึกษาทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ก.พ.ที่ อบต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ มี น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติ

ภายในงานมีการให้บริการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา และความรู้วิเคราะห์ วินิจฉัยโรคทั้งพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช และต้นกล้าไม้แจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารดังกล่าว เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More