สยามลวดเหล็กจัดงานเปิดบ้าน “OPEN HOUSE 2024” แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG

by Kodangkhao

สยามลวดเหล็กจัดงานเปิดบ้าน “OPEN HOUSE 2024” แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social, Governance : สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จัดโครงการ “เปิดบ้านสยามลวดเหล็กฯ” ประจำปี 2567 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม โดยมีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชน บริษัทใกล้เคียงและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social, Governance : สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของตนเอง เข้ามาจำหน่ายในงาน “ตลาดนัดสีเขียว” อีกด้วย

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธี และภายในงานยังมีการแสดงผลงานของชุมชนตำบลหนองละลอกจากการประกวดสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน กับ โครงการ “Upcycling : จากขยะสู่ของใช้ ทำจากใจคนรักษ์หนองละลอก” ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้พัฒนาทักษะในการนำวัสดุเหลือใช้ที่มีภายในชุมชนมาเพิ่มคุณค่าและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง สร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศผลการตัดสินการแข่งขันภายในงานอีกด้วย

คุณนิพนธ์ นันท์สุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social, Governance : สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) โดยในอนาคตข้างหน้า สยามลวดเหล็กฯ จะยังคงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงดำเนินการและต่อยอดกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More