อบต.ตาขัน จัดงานวันมันเทศและของดีบ้านฉันปีที่ 21 แข่งขันปลูกและเก็บเกี่ยวมันเทศ เพื่อสืบสานและสนับสนุนให้ปลูกพืชประจำถิ่นอัตลักษณ์ของตำบล

by Kodangkhao

ที่แปลงปลูกมันเทศ สนามกีฬาบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอบ้านค่าย นายกำพล บุญประจวบ นายก อบต.ตาขัน เปิดงานเทศกาลมันเทศและของดีบ้านฉัน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชประจำถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของตำบลตาขัน เนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในการเจริญเติบโตและทนแล้ง การปลูกมันเทศจึงเป็นการเสริมรายได้ให้เกษตรกรหลังการทำนาข้าวของชาวตำบลตาขัน ซึ่งแต่ละปีมีรายได้จากการปลูกมันเทศมากกว่า 10ล้านบาท อีกทั้งการจัดงานฯ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต

นายกำพล บุญประจวบ นายก อบต.ตาขัน กล่าวว่า งานเทศกาลมันเทศและของดีบ้านฉันตำบลตาขัน จัดต่อเนื่องมา21ปี เพื่อ อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดการปลูกมันเทศหนึ่งเดียวของจังหวัดระยองที่ยังหลงเหลืออยู่ การจัดงานมีกิจกรรม นิทรรศการ ที่ให้ความรู้หลากหลาย มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้ ตลอดงาน โดย อบต.ตาขัน ได้จัดแปลงสาธิตการปลูกมันเทศเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นหลัง นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เรียนรู้การปลูกและเก็บเกี่ยวมันเทศ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยวในพื้นที่

ซึ่งกิจกรรม ที่เป็นไฮไลท์ คือการแข่งขันปลูกและเก็บเกี่ยวมันเทศ การประกวดกองเชียร์ กิจกรรมมันเทศนาทีทอง กิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการ บูธกิจกรรมจากส่วนราชการและเอกชน ชม ชิม ช๊อปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงบนเวที

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More