แห่เที่ยวงาน “หนังใหญ่ไฟกะลา” แน่นวัดบ้านดอน

by Kodangkhao

วันที่ 28 เมษายน 2567 ที่วัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ ไฟกะลา ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชาวชุมชนวัดบ้านดอน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเชิงเนิน คณะกรรมการหนังใหญ่วัดบ้านดอน และวัดบ้านดอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารพื้นบ้าน จึงได้จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมไทย โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ไฟกะลา เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ชุมชน ประชาชนในจังหวัดระยอง เกิดความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสาน ต่อยอด ถ่ายทอดค่านิยมวิถีชีวิตความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้เป็นมรดกของชาติ

ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงหนังใหญ่ไฟกะลาระหว่าง หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ปะทะ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี การแสดงกลองโกโกะ การโชว์ผลิตตัวหนัง เวทีหนังตะลุงที่เด็กสามารถหัดเล่นหนังตะลุงได้ ร้านค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น เช่นการทำข้าวตากโบราณซึ่งหาชมชิมได้ยาก มีร้านขายขนมโบราณหาทานยากหลายอย่าง มีซุ้มทำยาดมสมุนไพรให้ผสมเองใช้เอง บรรยากาศย้อนยุค ร้านขายอาหารน่ากินหลากหลาย มุมดนตรี

หนังใหญ่วัดบ้านดอน มีการส่งเสริมให้นักแสดงรุ่นเยาวชนเป็นผู้เชิดมีโรงละคร พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นับเป็นการแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและจังหวัดระยอง และทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของชาวระยอง

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More