ระยองจัดซ้อมแผนใหญ่ เพื่อยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด

by Kodangkhao

วันที่ 1 ก.ย. 2565  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการใน ภาวะฉุกเฉิน โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายประสานต์  พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ระยอง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นายแพทย์สาธารณสุขจ.ระยอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ณ บริเวณกลุ่มหมู่บ้านประมง ก้นอ่าว หาดแม่รำพึง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  กล่าวว่า  จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน จ.ระยอง หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา ปัญหา สำคัญในการบริหารจัดการทางภัยพิบัติ การประสานงานสั่งการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ยังขาดการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งระบบ ICS เป็นระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก ที่นำมาปรับใช้ระบบการแพทย์และสาธารณสุข แต่ใน จ.ระยองนั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายและยังคงต้องการความรู้ ความเข้าใจ และการจัดระบบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเหตุการณ์ทุกประเภท ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่รุนแรง เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ สารเคมี เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการพิการและการเสียชีวิตได้เพิ่มมากขึ้น   จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบบัญชาการ เหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 คน มีการนำเรือ อากาศยาน รถดับเพลิง และรถพยาบาล เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้

โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ รถบรรทุกสารเคมี(คลอรีน UN 1017) ชนกับรถโดยสาร และ การจำลองเหตุการณ์เรือน้ำมันชนกับเรือโดยสาร บริเวณท่าเรือเพ-หมู่เกาะเสม็ด  ซึ่งจะมีการสรุปและถอดบทเรียนการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลอง เพื่อนำมาปรับปรุงระบบ การบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินของ จ.ระยอง ต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More