จนท.ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันตก สำรวจพบ วาฬเพชฌฆาตดำ ฝูงใหญ่ ที่บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ

by Kodangkhao

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่าได้รับรายจากศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ว่าจากการสำรวจประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเล ต.ธงชัย ต.แม่รำพึง ต.พงศ์ประศาสน์ ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก และเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

โดยการสำรวจทางเรือแบบ Line transect ผลการสำรวจในช่วงวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 พบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ (False killer whale; Pseudorca crassidens) ฝูงใหญ่ประมาณ 38 ตัว เข้ามาหากินบริเวณนอกชายฝั่งทะเล ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับความลึกน้ำ 28 เมตร พบพฤติกรรมรวมฝูงว่ายน้ำหาอาหาร การตรวจสุขภาพจากการสังเกตระยะไกล พบว่าวาฬเพชฌฆาตดำมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ บางตัวพบบาดแผลบนผิวหนังจากพฤติกรรมฝูง

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวอีกว่าผลจากข้อมูลการสำรวจทรัพยากรทางทะเล ของเจ้าหน้าที่ฯจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องรวบรวมเอาไว้ ในทุกพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน วันนี้ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ผลจากการที่พี่น้องชาวประมง ชุมชน และอาสาสมัครฯ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
(ภาพ ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More