ระยอง 3 อำเภอ 8 ตำบล รัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมรับฟังถึงผลกระทบและแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่

by Kodangkhao

วันที่  6 ก.ย. 65 นายวิจิตร  พาพลงาม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก จังหวัดระยอง ของประชาชนครั้งที่ 2 มีประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

โดยบริษัทพัฒนสอสังหาริมทรัพย์ ระยอง ไทย-จีน จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2  ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการ   โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทโฟร์เทียร์คอนซัลแตนต์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการฯ และพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการฯ จาก 3 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองละลอก ตำบลหนองตะพาน ตำบลบ้านค่าย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ตำบลมาบข่า ตำบลมาบข่าพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมกว่า 500 คน มาร่วมรับฟังการประชุม

นายวิจิตร กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่มีการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ขึ้นตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมและบ้านของเราขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการพูดคุย  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอำเภอของเราให้เดินหน้าต่อไปได้

ด้านนายจ้าว ปิง กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนำเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก โดยในวันนี้ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาผล   กระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ   และขอขอบคุณทุกความเห็น  ทุกข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ซึ่งทางโครงการฯ จะนำความเห็นเหล่านี้ ไปกำหนดเป็นมาตรการในการดูแลโครงการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้านนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. จะนำรายงานและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบไปกำกับดูแลโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของ ชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้  มีนายวีระชัย  ช้างสาร เครือข่ายสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก   ยื่นหนังสือยินดีและไม่ขัดข้องหรือคัดค้านโครงการฯ แต่ขอให้โครงการฯดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โปร่งใส และเป็นธรรม  โดยมี ตัวแทน นายจ้าว ปิง เป็นผู้รับหนังสือ

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง Read More